Co dělám

Od martinsedlacek

Co dělám

Jednoduše – podnikám ve financích. Podrobněji – jsem nezávislý specialista na finance, mám podporu stabilní společnosti a řídím se etickým kodexem. Svým klientům poskytuji exkluzivní služby na finančním trhu z oblasti pojištění, hypoték, spoření, investic apod. Zabývám se správou a efektivním hospodařením s finančním majetkem. Pečuji o portfolia klientů různých věků a profesí bez rozdílu. Díky spolupráci s řadou institucí na finančním trhu zajišťuji přístup k individuálním a neobvyklým řešením pro své klienty. Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti o všech číslech, datech, údajích a jiných informacích.
Nejvyšší prioritou jsou důvěra, spokojenost, komfort, úspora Vašeho času a především Vašich peněz. Výsledkem je pak vytvoření dlouhodobě optimálního finančního plánu dle Vaší situace – bez nadsázky by se dalo říct, že je tomu podobně jako u šatů šitých na míru, ve kterých se budete cítit sebejistě, spokojeně a uvolněně. Součástí je vytvoření pořádku ve Vašich papírech, přehledné uspořádání veškerých nových i starých dokumentů do složek, které jsou navíc pouze Vám dostupné i v online podobě.

CHCI VIDĚT VÍC