POV

Tentokrát o pojištění vozidel.

Doba čtení: 4 minuty, dozvíte se: Co je to povinné ručení, limity, spoluúčast, slevy

Ze zákona musí být každé vozidlo, schopné legitimního provozu, pojištěno. Toto pojištění se nazývá pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a lidově se mu říká „povinné ručení“. Z tohoto typu pojištění jsou kryty škody způsobené vozidlem ostatním a chrání tak pojištěného. Povinné ručení má ze zákona stanovené limity krytí. Respektive minimální limit krytí je stanoven na 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené (často zapisováno jako 35/35). Dále jsou časté limity např. 50/50, 70/70 nebo 150/150 – liší se však dle pojišťovny nebo jejích konkrétních typů produktů.

Co všechno povinné ručení nejčastěji kryje?

 • Úhradu způsobené škody na zdraví nebo usmrcením,
 • úhradu způsobené škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pokud fyzická osoba pozbyla schopnost ji opatrovat,
 • úhradu škod, majících povahu ušlého zisku,
 • úhradu za účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení, a to u škod na zdraví vždy a u škod na věci jen v případě prodlení pojistitele nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Dále je možné využít dalších připojištění – např.: připojištění čelních skel, střetu se zvěří, živel, právní ochranu, náhradní vozidlo nebo třeba asistenční služby. Nutno dodat, že ne všechny pojišťovny kryjí všechno výše jmenované.

Co je to spoluúčast?

V pojistných smlouvách se často dočtete o tzv. „spoluúčasti“ a to např. ve formě „spoluúčast 5%, min. 5 000 Kč“. Tímto je tak definováno, kolik procent (popřípadě jakou konkrétní částku) ze způsobené škody hradí pojištěná osoba a kolik konkrétně bude hradit pojišťovna. V praxi to znamená, že pokud dojde k pojistné události, která je nižší než stanovená výše spoluúčasti, pojišťovna není povinna plnit.

Co ovlivňuje výši povinného ručení?

Cenu povinného ručení ovlivňuje kategorie vozidla (motocykl, osobní automobil apod.), zdvihový objem válců nebo výkon motoru, zvolený limit pojistného plnění a předchozí bezeškodní průběh (systém bonus/malus). Cenu dále ovlivňují další připojištění, rozsah asistenčních služeb (odtah vozidla, možnost ubytování, poskytnutí náhradního vozidla, …). Ovlivnění ceny čekejte i kvůli věku, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla apod.

Zajímají mě slevy

Pojišťovny se kvůli získání zákazníka předhánějí nabídkami různých slev. Patří tam nejčastěji například:

 • Obchodní sleva
 • Speciální sleva
 • Sleva za propojištěnost
 • Sleva za roční platbu

Různé pojišťovny pak nabízejí další slevy:

 • Sleva za opravu ve smluvním servisu
 • Sleva za řízení vozidla osobou starší 25 let
 • Sleva pokud bude vozidlo řídit pouze pojistník
 • Sleva za využívání vyhledávacího zařízení ve vozidle

Různou kombinací slev lze snížit výši povinného ručení klidně až o 35 %.

Pokud Vás tedy zajímá, jak ušetřit a přitom mít co nejlépe pojištěno Vaše vozidlo, kontaktujte mě.