Spolupráce s podnikateli

Spolupráce s podnikateli

V současné době vytvářím v Třebíči jedinečnou platformu pro vybudování spolupráce mezi podnikateli nebo živnostníky a jejich zákazníky pod mojí záštitou. Cílem je zvýšit povědomí o poskytovaných službách podnikatelů, pomoci vyhledávat nové příležitosti na trhu, sdílet know-how pro zajištění konkurenční výhody, ale i mentální podpory a konečně i navýšení obratu a tím i zisku. Nejdená se o podnikatelské snídaně, networking nebo podnikatelské kluby. Navázání spolupráce není omezeno odvětvím, velikostí firmy, její strukturou, počtem zaměstnanců atd. Mým úkolem je zajistit spojení mezi poptávkou zákazníků a nabídkou podnikatelů a to napříč celým trhem. Podrobné informace rád sdělím na osobní schůzce.