Zajištění

Zajištění a modelový případ

Doba čtení: 5 minut, dozvíte se: jak počítám výši pojistných částek a proč zrovna takhle

Zajištění neboli pojištění je jedním ze způsobů ochrany před možnými riziky. Při vytváření nových nebo kontrole Vašich současních smluv postupuji dle aktuálních platných standardů v pojišťovnictví jak v České republice tak v Evropě. Velmi důležité je se zaměřit na to, jak máte zajištěné současné krytí respektive co všechno opravdu potřebujete nebo chcete chránit a v jakém rozsahu. Mám přímý kontakt na obchodní zástupce daných pojišťoven, díky tomu dokážu řešit všechny klientovy požadavky v co nejvyšší rychlosti, kvalitě a efektivitě.

Díky spolupráci s řadou pojišťoven jsem tak schopen zajistit nabídku přesně podle Vašich požadavků, porovnat několikero nejlepších nabídek a vyjednat individuální slevu.

 

Jak modeluji pojistné částky?

Do modelace pojistných částek vstupuje několikero faktorů, které je potřeba předem důkladně probrat a zvážit, jak s nimi pracovat. Důležité je znát výši čistého příjmu (popřípadě příjmu partnera), výši závazků (děti, hypotéka, jiné úvěry apod.), výši naspořené rezervy, zaměstnání respektive rizikovou skupinu a věk.

Modelový případ:

Žena, 35 let, pracovník v kanceláři
30 000 Kč čistý příjem
bez závazků

Smrt
Se počítá jako dvojnásobek čistého ročního příjmu – 2 roky x 12 měsíců x 30000 Kč = pojistná částka 720 000 Kč

Pracovní neschopnost
Při čistém přijmu 30 000 Kč měsíčně a v případě pracovní neschopnosti bude snížen příjem na 60 %, v druhém a dalším měsíci na 40 %. Čili k standardnímu přijmu bude chybět 40 % (12 000 Kč) v prvním měsíci respektive 60 % (18 000 Kč) v dalších měsících. Takto vypočtená výše chybějícího přijmu vydělená počtem dnů v měsíci uvádí pojistnou částku za pracovní neschopnost za den.

Poj. částka je tedy nastavena na 100 Kč respektive 400 Kč za den. Maximální výše je 500 Kč (bez dokládání příjmů). V druhém a dalším měsíci se tedy částky sčítají.

Invalidita
Invalidita se dělí na tři, repsketive čtyři stádia: Snížená pracovní schopnst, inv. 1. stupně, inv. 2. stupně a inv. 3. stupně. V případě snížené pracovní schopnosti je osoba stále schopna vykonávat svoje zaměstnání, i když s určitými obtížemi (nejčastěji se jedná o bolest zad), v případě prvního stupně invalidity je pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %, v druhém stupni 50 – 69 %, ve třetím pak více jak 70 %. Na posouzení stupně invalidity jsou ze zákona sestaveny tabulky dle výše poškození těla (viz zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#prilohy).
V prvním stupni se tedy předpokládá, že můžete stále pracovat, ale už musíte vykonávat jiné zaměstnání (např. v sedě), k platu Vám tedy ještě náleží invalidní důchod. Na tuto variantu nepojišťuji a to zejména z důvodu ceny pojištění – není nejlevnější.Větším problémem už je pak invalidita druhého nebo třetího stupně. V těchto případech je člověk odkázán na pomoc další osoby, musí se počítat s úpravou bytových prostor pro bezbariérový přístup nebo už vyžaduje nepřetržitou lékařskou péči. Dle uvedené výše platu v modelaci (30000 Kč) by vám měl náležet invalidní důchod ve druhém stupni 9 350 Kč. Pokud nebude schopna vykonovat pracovnní činnost, bude chybět ke standardní výplatě 20 650 Kč. To je částka, kterou využijeme k výpočtu výše invalidního důchodu. Do důchodu v 65 letech Vám chybí 30 let x 12 měsíců 20 650 Kč = 7,5 mil. To je částka, na kterou byste měla být krytá v případě invalidity druhého respektive třetího stupně. Protože by takto vysoká částka znamenala drastické zvýšení měsíčního pojištění, snížím krytí na 3,5 mil. klesající. To znamená, že čím bude uvedená žena starší, tím nižší bude pojistné krytí. Pokud se však stane nějaká závažná událost a bylo by potřeba využít krytí, pojišťovna jednorázově uvolní 3,5 mil. Kč respektive poměrnou část. Logika je taková, že tuto částku následně můžeme dále zhodnocovat s tím, že cílem je zajistit pro Vás měsíšní rentu.

Dále jsem namodeloval invaliditu 2. a 3. stupně konstantně. To znamená, že pojišťovna jednorázově vyplatí 500 000 Kč, přičemž tato částka neklesá. Nastaveno je 500 000 Kč, aby bylo v průběhu jednoho roku k dispozici 500 000 Kč : 12 měsíci = 41 666 Kč měsíčně.

Závažná onemocnění
Nastaveno na částku 500 000 Kč, se stejnou logickou měsíční “renty” 41 666 Kč během jednoho roku. To protože po diagnóze závažného onemocnění tvrhá zhruba rok, než je připsán invalidní důchod (který je pak krytý výše zmíněným připojištěním invalidity).

Pojistné doby
Celá pojistka je nastavena na dosažení důchodového věku 65 let, což je 30 let . Aby však bylo nižší pojistné, jsou některá připojištění nastavena na 10 let: Smrt, Iinvalidita 2. a 3. stupně konstantní, závažná onemocnění. Po uplynutí 10 let (dost možná i dříve dle nějaké změny v životě uvedené ženy, na kterou by se vztahovala změna pojistných částek, např. zvýšení platu, změna závazků apod.) se nastaví opět na dalších 10 let, aby zase bylo nižší pojistné.